VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA RESTAURÁTORSKÁ V PÍSKU poskytuje vzdělání budoucím odborníkům v restaurátor­ském oboru Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a oboru Restaurování kovů (8242N/01).

Vyšší odborné studium je tříleté, denní, presenční formou. Maximální kapacitu studijní skupiny představuje 15 studentů v oboru, díky čemuž může být výuka zejména v praxi vysoce individualizována.

Studium je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolvenské restaurátorské práce. Po úspěšném složení zkoušky absolvent získává titul DiS.

Někteří absolventi pokračují ve studiu daného či příbuzného oboru na vysokých školách (AVU Praha, UK Praha, JU ČB), jiní se uplatňují jako konzervátoři a restaurátoři v muzeích, či jako výtvarně vzdělaní odborníci. Více >

Restaurování nábytku a dřevořezby. Více >

Restaurování kovů. Více>


Galerie

Aktuality

Studenti naší školy v rámci studijní přípravy navštívili expozice Národní galerie v Praze - Valdštejnské jízdárny, kde se seznámili s kolekcí příkladů umění a ... Více >

5. prosince 2017

Naše škola na výstavě Vzdělání a řemeslo - od 22. 11. do 24. 11. v pavilonu T2 na Výstavišti v Českých Budějovicích - nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do ... Více >

20. listopadu 2017