VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA RESTAURÁTORSKÁ V PÍSKU poskytuje vzdělání budoucím odborníkům v restaurátor­ském oboru Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a oboru Restaurování kovů (8242N/01).

Vyšší odborné studium je tříleté, denní, presenční formou. Maximální kapacitu studijní skupiny představuje 15 studentů v oboru, díky čemuž může být výuka zejména v praxi vysoce individualizována.

Studium je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolvenské restaurátorské práce. Po úspěšném složení zkoušky absolvent získává titul DiS.

Někteří absolventi pokračují ve studiu daného či příbuzného oboru na vysokých školách (AVU Praha, UK Praha, JU ČB), jiní se uplatňují jako konzervátoři a restaurátoři v muzeích, či jako výtvarně vzdělaní odborníci. Více >

Restaurování nábytku a dřevořezby. Více >

Restaurování kovů. Více>


Galerie

Aktuality

V pátek 30. září 2020 se budou konat přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů ... Více >

7. června 2020

Studenti naší školy na veletrhu Památky-Muzea-Řemesla 2020, konajícího se ve dnech 13. a 16. února 2020 od 9:30 do 18:00 hodin v PVA EXPO PRAHA v ... Více >

20. ledna 2020