Parametry studijních oborů

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Výše školného / semestr : 6 000,- Kč

Restaurování kovů

Výše školného / semestr : 6 000,- KčIII. termín přijímacích zkoušek pro rok 2020/21 se vypisuje na středu 30. září 2020.

Vzhledem k aktuální situaci ohledně COVID-19 proběhne III. termín přijímacího řízení korespondenční formou, a to následujícím způsobem: uchazeči zašlou přihlášku do 23. září 2020 a nejpozději do 30. září 2020 zašlou škole fotodokumentaci vlastních domacích prací libovolného charakteru a techniky, na e-mail: skola@vosr.cz.