Parametry studijních oborů

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Výše školného / semestr : 6 000,- Kč

Restaurování kovů

Výše školného / semestr : 6 000,- Kč


I. termín přijímacích zkoušek pro rok 2020/21 se vypisuje na pátek 5. června 2020.