Parametry studijních oborů

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Výše školného / semestr : 6 000,- Kč

Restaurování kovů

Výše školného / semestr : 6 000,- Kč


II. termín přijímacích zkoušek se koná v úterý 27. srpna 2019, v 10:00 hodin.