Projekty

Restaurování pro EU II

Projekt zjednodušeného vykazování Šablony II s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016820 je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích (SC 2) a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce (SC 5). Realizace projektu byla zahájena dne 1. 2. 2020 a bude ukončena dne 14. 4. 2022. Náplní projektu budou tyto aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
 • Tandemová výuka na VOŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • CLIL ve výuce na VOŠ (Content and Language Integrated Learning – integrace obsahového a jazykového vzdělávání. Záměrem je vyučovat vybraný předmět nebo jeho část prostřednictvím cizího jazyka)
 • Projektový den ve škole

  Projekt Restaurování pro EU je spolufinancován Evropskou unií.

  Restaurování pro EU

  Projekt Restaurování pro EU reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008336 zjednodušeného vykazování pro VOŠR Písek je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích (SC 2) a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce (SC 5). Realizace projektu byla zahájena dne 1. 2. 2018 a bude ukončena dne 31. 1. 2020. Náplní projektu budou tyto aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ
 • Tandemová výuka na VOŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ
 • CLIL ve výuce na VOŠ (Content and Language Integrated Learning – integrace obsahového a jazykového vzdělávání. Záměrem je vyučovat vybraný předmět nebo jeho část prostřednictvím cizího jazyka).
 • Projekt Restaurování pro EU je spolufinancován Evropskou unií.

  

  III. termín přijímacích zkoušek pro rok 2020/21 se vypisuje na středu 30. září 2020.

  Vzhledem k aktuální situaci ohledně COVID-19 proběhne III. termín přijímacího řízení korespondenční formou, a to následujícím způsobem: uchazeči zašlou přihlášku do 23. září 2020 a nejpozději do 30. září 2020 zašlou škole fotodokumentaci vlastních domacích prací libovolného charakteru a techniky, na e-mail: skola@vosr.cz.