Parametry studijních oborů

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Výše školného / semestr : 6 000,- Kč

Restaurování kovů

Výše školného / semestr : 6 000,- KčIV. termín přijímacích zkoušek pro rok 2022/23 se vypisuje na pátek 14. října 2022.

IV. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.