Elektronická přihláška ke studiu

Nová elektronická přihláška

Pro vyplnění budete potřebovat vaše osobní údaje a údaje o vašem studiu na střední škole. Všechny údaje vyplňujte prosím s diakritikou. Údaje s hvězdičkou je nutné vyplnit. Vyplňování a odesílání přihlášky je rozloženo do třech částí.

Vyplňte prosím následující údaje:

Studijní obor a základní údaje
*
*
*
*
*
*
Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa
*
*
*
Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
*
*
*
*
*
*
Doplňující informace Zde je možné uvést další relevantní skutečnosti, vzdělání, praxe:


II. termín přijímacích zkoušek pro rok 2024/25 se vypisuje na pátek 30. srpna 2024.

II. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.

PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA

V případě, že nemůžete vyplnit elektronickou přihlášku, stáhněte a vytiskněte si PDF přihlášku ZDE.

PROHLÁŠENÍ

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím, v platném znění.

V rámci výkonu působnosti školy zpracováváme osobní údaje na základě povinnosti dané Školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Odesláním přihlášky dáváte souhlas dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) se zpracováním telefonního a emailového kontaktu pro možné kontaktování správcem údajů.