Učební plány

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby 8242N/04

Restaurování kovů 8242N/01I. termín přijímacích zkoušek pro rok 2023/24 se vypisuje na pondělí 5. června 2023.

I. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.