Učební plány

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby 8242N/04

Restaurování kovů 8242N/01



II. termín přijímacích zkoušek pro rok 2021/22 se vypisuje na pátek 27. srpna 2021.

Vzhledem k aktuální situaci ohledně COVID-19 proběhne II. termín přijímacího řízení korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.