Učební plány

Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby 8242N/04

Restaurování kovů 8242N/01IV. termín přijímacích zkoušek pro rok 2022/23 se vypisuje na pátek 14. října 2022.

IV. termín přijímacího řízení proběhne korespondenční formou. Další informace na stránce Přijímací zkoušky.