VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA RESTAURÁTORSKÁ V PÍSKU poskytuje vzdělání budoucím odborníkům v restaurátor­ském oboru Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a oboru Restaurování kovů (8242N/01).

Vyšší odborné studium je tříleté, denní, presenční formou. Maximální kapacitu studijní skupiny představuje 15 studentů v oboru, díky čemuž může být výuka zejména v praxi vysoce individualizována.

Studium je zakončeno absolutoriem a obhajobou absolventské restaurátorské práce. Po úspěšném složení zkoušky absolvent získává titul DiS.

Někteří absolventi pokračují ve studiu daného či příbuzného oboru na vysokých školách (AVU Praha, UK Praha, JU ČB), jiní se uplatňují jako konzervátoři a restaurátoři v muzeích, či jako výtvarně vzdělaní odborníci. Více >

Restaurování nábytku a dřevořezby. Více >

Restaurování kovů. Více>


Galerie

Aktuality

V úterý 30. srpna 2022 se budou konat přijímací zkoušky na obory Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby (8242N/04) a Restaurování kovů ... Více >

22. června 2022

V pondělí 27. června, ve středu 27. července a v sobotu 27. srpna 2022 od 10 do 17 hodin budou restaurátorské ateliéry naší školy otevřeny pro zájemce ... Více >

12. června 2022